جدید
جدید
جدید

قدرت فکر

10000 تومان
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید

خانواده درمانی

26000 تومان
✔ مولف : سامئل گلادینگ
✔ مترجم : عزیزالله تاجیک اسمعیل - محسن رسولی
✔ چاپ یا ویرایش : ویرایش پنجم
✔ ناشر : تزکیه
✔ تعداد صفحات : 629
✔ شابک : 9789646771536
جدید

قواعد روش جامعه شناسی

6500 تومان
✔ مولف : امیل دور کیم
✔ مترجم : علی محمد کاردان
✔ چاپ یا ویرایش : چاپ نهم
✔ ناشر : دانشگاه تهران
✔ تعداد صفحات : 155
✔ شابک : 9789640335079
جدید

قدرت فکر

10000 تومان
✔ مولف : هنری توماس هملین
✔ مترجم : سیامک وطنی
✔ چاپ یا ویرایش : 1397
✔ ناشر : فناوری نوین
✔ تعداد صفحات : 50
✔ شابک : 9786007272206 
جدید

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون هال

25000 تومان
✔ مولف : گایتون - هال
✔ مترجم : قاسمی - محمدی
✔ چاپ یا ویرایش : ویرایش 13 / 2016
✔ ناشر : اطمینان
✔ تعداد صفحات : 424
✔ شابک : 9786007812617
جدید

تشریح و تحلیل کامل مسائل مکانیک سیالات

45000 تومان
✔ مولف : مانسون - یانگ - اکی شی
✔ مترجم : مهدی قاسمی - زمانی فرد
✔ چاپ یا ویرایش : چاپ دوم 94
✔ ناشر : امید انقلاب
✔ تعداد صفحات : 965
✔ شابک : 9789646809956
جدید

اصول طراحی پایگاه داده ها

11500 تومان
✔ مولف : علیرضا خلیلیان
✔ مترجم :
✔ چاپ یا ویرایش : چاپ اول
✔ ناشر : پوران پژوهش
✔ تعداد صفحات : 666
✔ شابک : 9789641844440
جدید

مدارهای الکتریکی(2) کتاب تحلیلی

16000 تومان
✔ مولف : مهدی خزایی
✔ مترجم :
✔ چاپ یا ویرایش : چاپ اول 1393
✔ ناشر : راه
✔ تعداد صفحات : 392
✔ شابک : 9786002726223
جدید

مقدمه ای بر اجزا محدود ( جلد 2 )

24000 تومان
✔ مولف : جی.ان.ردی
✔ مترجم : راستگو - سلطانی
✔ چاپ یا ویرایش : ویرایش دوم
✔ ناشر : دانشگاه تهران
✔ تعداد صفحات : 468
✔ شابک : 978964351161
جدید

مقدمه ای بر فناوری تجهیزات پزشکی ( جلد 1 )

18000 تومان
✔ مولف : جی کار - براون
✔ مترجم : نجاریان - سجادی - فاضلی
✔ چاپ یا ویرایش :
✔ ناشر : جهاد دانشگاهی امیرکبیر
✔ تعداد صفحات : 500
✔ شابک : 9789646096424
جدید

حقوق اداری ( جلد ا )

23000 تومان
✔ مولف : محمد امامی - استوار سنگری
✔ مترجم :
✔ چاپ یا ویرایش : ویرایش4 / چاپ 22
✔ ناشر : میزان
✔ تعداد صفحات : 400
✔ شابک : 9789645115713
جدید

اصول شیمی عمومی ( جلد 1 )

46000 تومان
✔ مولف : سیلبربرگ
✔ مترجم : پارسافر - سعیدی - صادقی
✔ چاپ یا ویرایش : ویرایش دوم
✔ ناشر : نوپردازان
✔ تعداد صفحات : 545
✔ شابک : 9789649751375
جدید

اصول تغذیه و خوراک دام

45000 تومان
✔ مولف : پاند - چرچ - پاند - شونخت
✔ مترجم : علی نیکخواه - حمید امانلو
✔ چاپ یا ویرایش : ویرایش پنجم
✔ ناشر : دانشگاه زنجان
✔ تعداد صفحات : 825
✔ شابک : 9789648885361
جدید

حفاظت و رله ها

15000 تومان
✔ مولف : حسین عسکریان ابیانه
✔ مترجم :
✔ چاپ یا ویرایش : چاپ نهم 95
✔ ناشر : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
✔ تعداد صفحات : 332
✔ شابک : 9789644630972
جدید

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

23000 تومان
✔ مولف : علی رضائیان
✔ مترجم : ---
✔ چاپ یا ویرایش : 1395
✔ ناشر : سمت
✔ تعداد صفحات : 512
✔ شابک : 9789644594960
جدید

کتاب استعداد وآمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT‌ بخش دوم

15000 تومان
✔ مولف : احمد صداقت
✔ مترجم : ---
✔ چاپ یا ویرایش : 1392
✔ ناشر : نگاه دانش
✔ تعداد صفحات : 424
✔ شابک : 9789641571275
جدید