معرفی کتاب کمک درسی علوم و فنون دهم

0
47
معرفی کتاب کمک درسی علوم و فنون دهم

انتخاب رشته و ورود به رشته ای که آینده تحصیلی و شغلی دانش آموز را تحت شعاع قرار می دهد، خود به تنهایی عاملی استرس زا برای او می باشد؛ در ضمن در این دوره،‌دانش آموزان بطور جدی با مفهوم کنکور آشنا می شوند.
برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسلامی، جایگاهی ارزشمند دارد، زیرا از یک سو، حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر موثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملی است. ادب و فرهنگ ایران اسلامی، عصاره افکار و اندیشه های ملتی فرهیخته و دانشور است که در فراز و نشیب حادثه ها، با تکیه بر باورهای ریشه دار خویش، میراثی ارجمند و گران سنگ به یادگار گذاشته است، توانایی و مهارت در خوانش، بررسی و تحلیل این آثار ارزشمند، خواننده را با گنجینه گران بهای متون ادبی گذشته و امروز آشنا می سازد و او را به سیر و سلوک در آفاق روشن و گسترده معرفت و حقیقت توانمند می نماید. برای تحقق این هدف برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی، شایسته است دانش آموزان ضمن آشنا شدن با علوم ادبی، در فنون ادبی نیز مهارت لازم را داشته باشند تا از این طریق بتوانند در زندگی خود با آثار ادبی برخوردی مناسب داشته باشند.

سرفصل های مطرح شده در علوم و فنون ادبی دهم (رشته انسانی):

 • مبحث اول: مبانی تحلیل متن
 • مبحث دوم: سازه ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی
 • مبحث سوم: واج آرایی، واژه آرایی
 • مبحث چهارم: تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن های اولیه هجری
 • مبحث پنجم: هماهنگی پاره های کلام
 • مبحث ششم: سجع و انواع آن
 • مبحث هفتم: سبک و سبک شناسی
 • مبحث هشتم: وزن شعر فارسی
 • مبحث نهم: موازنه و ترصیع
 • مبحث دهم:زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و ویژگی های سبکی آن
 • مبحث یازدهم: قافیه
 • مبحث دوازدهم: جناس و انواع آن

کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم، از چهار فصل تشکیل شده است. محتوا هر فصل نیز شامل سه درس به صورت ترکیبی از علوم و فنون ادبی به شرح زیر است:
درس اول: تاریخ ادبیات و سبک شناسی
درس دوم: موسیفی شعر (عروض)
درس سـوم: زیبایی شناسی شعر (آرایه های ادبی)

بهترین کتاب های کمک درسی علوم و فنون ادبی دهم (رشته انسانی)

 1. انتشارات خیلی سبـــز:

 • کتاب ماجراهای من و درسام (خیلی سبز) علوم و فنون ادبی دهم:

کتاب ماجراهای من و درسام علوم و فنون ادبی دهم از سری کتاب های آموزش و پرسش انتشارات خیلی سبز شامل درسنامه های روان و کاربردی، نمونه سوالات متنوع و استاندارد، امتحانات نوبت اول و دوم.

معرفی کتاب های کمک درسی علوم و فنون ادبی دهم (رشته انسانی)
 • کتاب تست (خیلی سبز) علوم و فنون ادبی دهم:

کتاب تست علوم و فنون ادبی دهم، از سری کتاب های تست انتشارات خیلی سبز است، این کتاب شامل درسنامه های آموزشی کاربردی به همراه سوالات چهارگزینه ای استاندارد است؛ این کتاب همچنین برای آزمون های آزمایشی و کنکور سراسری مناسب می باشد.

 • کتاب کـار (خیلی سبز) علوم و فنون ادبی دهم:

کتاب کار علوم و فنون ادبی دهم از سری کتاب های کار انتشارات خیلی سبز است؛ این کتاب شامل درسنامه های کاربردی، نمونه سوالات امتحانی مانند سوالات تشریحی، سوالات چهارگزینه ای، وصل کردنی، جای خالی و غیره، می باشد.

 1. انتشارات مشاوران:
 • کتاب هدف دار (مشاوران) فیزیک دهم:

کتاب هدف دار جامع علوم و فنون ادبی دهم انسانی از سری کتاب های آموزش و تست انتشارات مشاوران شامل درس نامه جامع و کامل، تحلیل ابیات کتاب در قلمرو ها ادبی، چینش هدف دار، پرسش ها، ۳۴۷ پرسش های چهارگزینه ای به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید