اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
جامع علوم و فنون ادبی دهم انسانی
جامع علوم و فنون ادبی دهم انسانی
26000 تومان
جامع علوم و فنون ادبی دهم انسانی
شابک : 9786000008468

توضیحات کوتاه


361 تست طراحی شده مرتبط با کتاب درسی برای پوشش کامل مطالب 
✔ 17درخت دانش در ابتدای هر فصل برای جمع بندی بهتر موضوعات طراحی شده اند. 
✔ 17درسنامه جامع شامل تمامی روابط علی و معلولی و مشخص ساختن کلمات کلیدی در متن 
✔355سوال تشریحی برای آمادگی در امتحانات مدارس 
✔ 65 تست از کنکورهای سراسری و آزمونهای کانون 
✔ 27موضوع منطبق بر 17درس کتاب درسی جدید 
✔ 73 واژه ی کلیدی در ابتدای هر درس برای یادگیری بهتر مشخص شده است. 
✔ 25تست به ازای هر درس از کتاب درسی
✔ 21 سوال تشریحی به ازای هر درس از کتاب درسی

ویژگی‌های محصول


-