اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
کارآموز علوم هفتم
21000 تومان
کارآموز علوم هفتم

توضیحات کوتاه


سنگ تموم گذاشتیم!
جاده علوم هفتم رو براتون کوبوندیم؛ چه جوری؟!
✔ با درس نامه‌‌های چکیده، کاربردی، مصور، قدم به قدم به سمت درک مفاهیم جاده کشیدیم.
✔ به کمک تمرین های رنگ‌وارنگ و فتّ‌فراوون سیاه و سفید کتاب درسی رو درآوردیم.
✔ از تصاویر خوش آب و رنگ برای افزایش میزان یادگیری‌تون استفاده کردیم.
✔ بخش

ویژگی‌های محصول


در این مجموعه سعی شده است تا علاوه بر پیگیری اهداف علمی که مولفان محترم کتاب درسی دنبال می کنند، پله به پله شما رو با کاربردهای متنوع این مباحث در زندگی روزمره آشنا کنیم و با پوشش دادن کامل مطالب کتاب درسی در نشست ها و طراحی سوال هایی با سبک های متنوع، آمادگی شما عزیزان رو در درس علوم افزایش دهیم.