اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
کارآموز علوم پنجم دبستان
کارآموز علوم پنجم دبستان
ناموجود
کارآموز علوم پنجم دبستان

توضیحات کوتاه


کارآموز

ویژگی‌های محصول


یه سفر دلنشین از جزیره ی پنجم به ششم داریم که : قایق رنگارنگ این سفر تمرین و تمرین چه ها؛ پاروهای هماهنگ این قایق، آزمون های هدفدار پایان هر فصل؛ بادبان های برافراشته ما، آزمون های مداد کاغذی؛ فانوس های دریایی مسیر، آزمون های تیمز و کانگورو و قطب نمای ناخدا، ارزشیابی های نوبت اول و دوم هستند. شما هم مسافر عزیز ما بریم که خوش بگذرونیم.