اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
پرتکرار علوم پایه هشتم
21000 تومان
پرتکرار علوم پایه هشتم

توضیحات کوتاه


✔ سوال های پر تکرار سراسر کشور
✔ درس نامه
✔ پاسخ های تشریحی جامع
✔ نكته هاي آموزشي بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است.
شابک: 9786000007782

تمام مطالب كتاب درسي را پوشش داده است.
سوال هاي صفحه هاي زوج، داراي پاسخ تشريحي است.
سوال هاي صفحه هاي فرد، داراي پاسخ كوتاه است.
ترتيب ارائه ي نكته ها به شكلي است كه هر مطلب، مطلب بعدي را آموزش مي دهد.
در ابتداي صفحه هاي زوج، خلاصه درس آورده شده كه شامل اصلي ترين نكته هاي هر درس است.
در ابتداي صفحه هاي فرد نيز خلاصه درس آورده شده كه شامل نكته هاي سخت تر و كامل كننده ي هر درس است.
سؤال ها از مدارس سراسر كشور جمع آوري شده اند تا دانش آموزان بتوانند با سليقه هاي معلمان سراسر كشور آشنا شوند.