سبد خرید شما خالی است
٪25
پرتکرار فارسی پنجم
27000 20250 تومان
پرتکرار فارسی پنجم

توضیحات کوتاه


✔ درسنامه بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است
✔ در ابتداي هر مبحث درسنامه آورده شده است كه شامل اصلي ترين نكته هاي مربوط به آن مبحث مي باشد
✔ در انتهاي درسنامه ها نكته هاي مهمي را مشاهده مي كنيد، اين نكته ها از مجموعه ي متن، شكل ها و كتاب درسـي اسـتخراج شده است و كامل كننده ي درسنامه مي باشد
✔ بيش از300برگه امتحاني از مدارس سراسر كشور
✔ سؤالهاي پرتكرار امتحاني و طراحي از كتاب درسي

درسنامه ها به گونه اي طراحي شده اند كه باعث ارتقاي سطح علمي دانش آموزان در هر مبحث مي شوند.
تمام مطالب كتاب درسي پوشش داده شده است. براي پوشش كامل كتاب درسـي و تكميـل تمـرين هـا، سـوال هـايي نيـز از مطالب كتاب درسي طراحي شده است.
چيدمان سوالات براساس الگوي مراحل آموزش مستقيم صورت گرفته است.
اين سوالات مرحله به مرحله دانش آموزان را از سطح دانشي به سطح تحليلي و كاربردي سوق مي دهد.

نظرات خود را در باره ی این محصول با دیگران به اشتراک بذارید!