اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
٪40
بیوشیمی عمومی ( دو جلدی -  برای دانشجویان پزشکی )دانشگاه تهران
بیوشیمی عمومی ( دو جلدی -  برای دانشجویان پزشکی )دانشگاه تهران
120000 72000 تومان
بیوشیمی عمومی ( دو جلدی - برای دانشجویان پزشکی )دانشگاه تهران
شابک : 978964039407

مولف : پرویز شهبازی - ناصر ملک نیا
 چاپ یا ویرایش : چاپ 30
 ناشر : دانشگاه تهران
تعداد صفحات : 1194