اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
٪40
بیوشیمی مصور هارپر ارجمند
بیوشیمی مصور هارپر ارجمند
55000 33000 تومان
بیوشیمی مصور هارپر ارجمند
شابک : 9786002004208
صفحه انتشارات : صفحه انتشارات

 مولف : رادول - بندر - بوتام - کنلی - ویل
 مترجم : سبحانیان - بنی جمالی - سرگلزایی - طیبی
 چاپ یا ویرایش : ویرایش 30 / 2015
 ناشر : ارجمند
 تعداد صفحات : 1112