اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
٪40
احیای مستقیم ( دو جلدی )
82000 49200 تومان
احیای مستقیم ( دو جلدی )
شابک : 9789640392263
صفحه انتشارات : صفحه انتشارات

توضیحات کوتاه 

 مولف : ناصر توحیدی 
 چاپ یا ویرایش : 1396 چاپ چهارم
 ناشر : دانشگاه تهران
 تعداد صفحات : 1200