اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
دستور زبان فارسی نظام جدید نشر الگو
36000 تومان
دستور زبان فارسی نظام جدید نشر الگو
شابک : 9786007950814

توضیحات کوتاه


این کتاب که دارای 11 فصل است که به ترتیب : 
فصل اول با واژه ها و مهم ترین وند ها 
فصل دوم  با گروه های اسمی آشنا می شوید.
فصل سوم با نقش کلمات ، انواع متمم ها
فصل چهارم  تعریف فعل و انواع آنها
فصل پنجم  انواع ها 
فصل ششم تعریف ضمیر ها ، مرجع ضمیر ها و انواع ضمیر ها
فصل هفتم انواع جمله از نظر اجزای تشکیل دهنده 
فصل هشتم تعریف شیوه بلاغی و عادی
فصل نهم تعریف حذف و انواع حذف از نظر قرینه
فصل دهم تحویل واژه ها 
فصل یازدهم روابط واژه ها 

دقت کنید که در تمام فصل ها بعد از مباحث پرسش های چهار گزینه ای دارد و شما می توانید به آنها پاسخ دهید و بعد از پاسخ به انتهای کتاب مراجعه نموده و پاسخ نامه تشریحی را مشاهده می کنید.

تمرین های تشریحی و تست های طبقه بندی شده

11 فصل جامع و کامل

آموزش جامع 12 مبحث دستوری 

تست های  ساده ، متوسط و دشوار

ارائه تکنیک های ابداعی مولف برای زمان پاسخگویی به تست

 کنکور سراسری سال 98 به همراه پاسخ تشریحی

 

مطابق با آخرین حذفیات اعلام شده از سوی سازمان سنجش