اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
٪40
ریاضیات مهندسی پیشرفته برای رشته های مهندسی و علوم دانشگاه تهران
ریاضیات مهندسی پیشرفته برای رشته های مهندسی و علوم دانشگاه تهران
20000 12000 تومان
ریاضیات مهندسی پیشرفته برای رشته های مهندسی و علوم دانشگاه تهران
شابک : 9789640354445

مولف : فیض دیزجی

چاپ یا ویرایش : چاپ چهارم

ناشر : دانشگاه تهران

تعداد صفحات : 751