اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
جامع فارسی (2) یازدهم
جامع فارسی (2) یازدهم
75000 تومان
جامع فارسی (2) یازدهم

توضیحات کوتاه


✔ 925 سوال تشریحی و تستی 
✔ 192 تست از کنکور های سراسری و منتخب آرمون های کانون 
✔ 394 تست طراحی شده مرتبط با کتاب درسی برای پوشش کامل مطالب 
✔ 279 سوال تشریحی برای آمادگی در امتحانات مدارس 
✔ 60 سوال در قالب دو آزمون جامع سال اول و دوم 
✔ 37 تست به ازای هر درس از کتاب درسی ارائه شده است 
✔ تشریح 3 بعدی ابیات 
✔ 51 درس نامه 
✔ 73 واژه کلیدی در ابتدای هر درس برای یادگیری بهتر مشخص شده است 
✔ 21 سوال تشریحی به ازای هر درس ار کتاب درسی ارائه شده است.

ویژگی‌های محصول


كتاب جامع فارسي 2 (يازدهم)، مجموعه‌اي كامل است كه تمامي نيازهاي آموزشي دانش‌آموزان پايه‌ي يازدهم را در مراحل مختلف مطالعه پاسخگوست. شيوه‌ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه‌ي دانش‌آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد. 
بررسي ساختار كتاب درسي: 
كتاب درسي فارسي 2، براساس يكي از شيوه‌هاي كاربردي، تحليل هر درس بر اساس «سه قلمرو زباني، ادبي و فكري» تنظيم شده است: 1- قلمرو زباني: دو سطح واژگاني و دستوري را دربرمي‌گيرد: 
• واژگاني 
• دستوري يا نحوي 
2- قلمرو ادبي: در اين‌جا، شيوه‌ي نويسنده در به‌كارگيري عناصر زيبايي آفرين در سطوح زير بررسي مي‌شود: • سطح آوايي يا موسيقايي 
• سطح بياني 
• سطح بديع معنوي 
3- قلمرو فكري: در اين مرحله متن از نظر ويژگي‌هاي فكري، روحيات، گرايش‌ها، نوع نگرش به جهان و ديگر جنبه‌هاي فكري مانند موضوع‌هاي «عقل و عشق»، «جبر و اختيار»، «عرفاني و طبيعت‌گرا» بررسي مي‌شود. 
كتاب جامع فارسي 2 نيز بر اساس همين رويكرد كتاب درسي تنظيم شده است.