اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
سبز زیست شناسی (2) یازدهم تجربی
سبز زیست شناسی (2) یازدهم تجربی
45000 33750 تومان
سبز زیست شناسی (2) یازدهم تجربی

توضیحات کوتاه


✔ 638 سوال حل شده ✔ 317 تست شناسنامه دار ✔ 321 سوال تشریحی شناسنامه دار ✔ 230 درس نامه ✔ 221 نکته برای جمع بندی مطالب کتاب درسی ✔ 9 آزمون 20 سوالی در انتهای هرفصل ✔ 24 زیر موضوع مستقل منطبق بر 3 فصل کتاب درسی ✔ 9 درخت دانش در ابتدای هر فصل برای جمع بندی بهتر موضوعات طراحی شده اند.

ویژگی‌های محصول


کتاب پیش روی شما از مجموعه کتاب‌های آموزش و یکی از حلقه‌های زنجیره ی آموزشی کانون است. این زنجیره ی آموزشی یک مسیر طراحی شده است و شامل امکانات و خدماتی است که کانون در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد. این امکانات عبارتند از: برنامه راهبردی، آزمون‌های منظم، خدمات پشتیبان، کتاب‌ها، منابع آموزشی و سایت کانون. کتاب‌های کانون در قالب یک مجموعه هدفمند امکان پیشرفت درسی دانش‌آموزان را فراهم می آورد هر یک از کتاب‌ها هدف و نقش خود را در زنجیره‌ی آموزش دنبال می‌کند. مجموعه کتاب‌های آموزش کانون با جلدهایی با رنگ سبز منتشر می‌شوند و رویکرد اصلی این کتاب‌ها آموزش مفاهیم اصلی درس‌هاست. انتظار ما این است که با مطالعه‌ی این کتاب‌ها دانش آموزان: - بتوانند به سؤال‌های مفهومی و مسائل تشریحی پر تکرار پاسخ دهند. - بتوانند به خوبی از عهده¬ی تست‌های چهارگزینه‌ای استاندارد و شناسنامه‌دار برآیند.