اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
سه سطحی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی
سه سطحی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی
35000 تومان
سه سطحی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی

توضیحات کوتاه


دارای 3 سطح سوال : 
✔ سطح 1 - 62 سوال نسبتا دشوار 
✔ سطح 2 - 70 سوال دشوار 
✔ سطح 3 - 71 سوال دشوار تر 
❕ 114763 نفر، بیشترین شرکت کننده در آزمون 
✴ کمترین درصد مراجعه کنند: 8% 
✴ بیشترین درصد مراجعه کننده: 88%

ویژگی‌های محصول


کتاب سه سطحی، دو ویژگی مهم دارد. 
نخست، این که سؤال‌ها، در سه سطح تنظیم شده‌اند: سؤال‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش‌آموزانی با نمره‌ی بین 14 تا 20 در مدرسه و با ترازهای بیش از 5000 در آزمون‌های کانون. 
ویژگی‌ دوم کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند.