اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
کارآموز ریاضی دوم دبستان
17000 12750 تومان
کارآموز ریاضی دوم دبستان

توضیحات کوتاه


آموزش و کار

ویژگی‌های محصول


1.آموزش، مثال و تمرین به صورت درس به درس مطابق با روند کتاب درسی 2.استفاده از قالبهای متنوع سوال در تمرینهای هر فصل 3. بهره گیری از ارزشیابی میان فصل و پایان فصل 4. جدول های ارزشیابی رفتاری در انتهای هر نوبت 5. پرسش های سه گزینهای در انتهای کتاب برای آشنایی دانش آموزان با قالب پرسشهای چندگزینهای 6. استفاده از تصاویر رنگی و شاد در سراسر کتاب با معرفی شخصیت جذاب پینگو