اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
جامع فلسفه یازدهم انسانی
جامع فلسفه یازدهم انسانی
ناموجود
جامع فلسفه یازدهم انسانی
شابک : 9786000010348

توضیحات کوتاه


✔ 596 تست شناسنامه دار 
✔ 87 مفهوم کلیدی : شامل کلماتی که بار آموزشی دارند و به یادگیری دانش آموز کمک خواهد کرد 
✔ 228 پرسش تشریحی به تفکیک هر درس 
✔ 8 درس نامه 
✔ 54 موضوع شامل مجموعه شاخه های دوم درخت دانش 
✔ 44 زیر موضوع شامل زیر مبحث های کتاب درسی 
✔ 29 سواال تشریحی و 46 سوال چهار گزینه ای به ازای هر درس ار کتاب درسی

ویژگی‌های محصول


-فهرستی که راهنمای مطالعه ی شماست 
درخت دانش 
مفاهیم کلیدی 
اهداف کلی فصل 
درس نامه 
پرسشهای تشریحی 22 نمره های