اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
جامع روان شناسی یازدهم انسانی قلم چی
جامع روان شناسی یازدهم انسانی قلم چی
49000 تومان
جامع روان شناسی یازدهم انسانی قلم چی
شابک : 9786000010584

توضیحات کوتاه


✔ 1230 تعداد کل پرسش ها 
✔ 167مفهوم کلیدی : شامل کلماتی که بار آموزشی دارند و به یادگیری دانش آموز کمک خواهد کرد 
✔ 738 پرسش تشریحی به تفکیک هر درس 
✔ 492 پرسش های چهار گزینه ای 
✔ 62 تست به ازای هر درس کتاب درسی 
✔ 80سوال تستی در قالب 2 آزمون جامع پایه اول و دوم 
✔8 درس نامه 
✔ 8 درس نامه

✴طراحی مفهومی 
✴ تناسب و توازن 
✴درخت دانش
✴ مفاهیم کلیدی
✴ اهداف کلی درس
✴درس‌نامه 
✴پرسش‌های تشریحی 
✴ پرسش‌های چهارگزینه‌ای