اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
٪25
آبی شیمی (1) دهم تجربی و ریاضی
75000 56250 تومان
آبی شیمی (1) دهم تجربی و ریاضی
شابک : 9786000008178
صفحه انتشارات : صفحه انتشارات

توضیحات کوتاه


✔ 685 تست شناسنامه دار از کنکور های سراسری و آزمون های کانون 
✔ 5 درخت دانش 
✔ 37 درس نامه کاربردی 
✔ 29 تست به ازای هر موضوع از کتاب درسی 
✔ 277 تست طراحی شده مرتبط با کتاب درسی 
✔ 2 برابر تمرین های کتاب درسی در این کتاب تست آورده شده است 
✔ دی وی دی همراه کتاب ↔ 270 سوال از آزمون های کانون، 11 برگه ی امتحانی

ارائه ي: 
- درخت دانش و فهرست دقيق مباحث
- جمع بندي كليدواژه هاي هر فصل در درخت دانش و مشخص شدن اين كلمات در فصل
- گزيده ي كاملي از مفاهيم و نكات آموزشي در هر مبحث 
- تيپ بندي دقيق سؤال ها در چارچوب كتاب هاي جديد و تابع روند آموزشي ساده به دشوار 
- مجموعه اي كامل از سؤال هاي آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش و تأليفي براي پوشش كامل كتاب درسي جديد شيمي دهم 
- 459سؤال تأليفي از متن، تمرين ها و نمودارها و شكل هاي كتاب درسي جهت پوشش كامل مطالب 
- ضريب توازن، به ازاي هر موضوع كتاب 40سؤال در كتاب آورده شده است. - پاسخهاي تشريحي كامل همراه با تشريح گزينه هاي نادرست و بررسي ساير موارد در سؤال هاي چند عبارتي