اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
جامع دینی زندگی (1) دهم
44000 تومان
جامع دینی زندگی (1) دهم
شابک : 9786000008185

توضیحات کوتاه


برای هر درس 5 بخش در نظر گرفته شده است: 
✔ 1- درس‌نامه (پیام آیات و آنالیز متن درس) 
✔2- یک برگه امتحانی معادل امتحان پایان ترم 
✔ 3- بخش ویژه سؤالات کمی دشوارتر 
✔ 4- تست‌های طبقه‌بندی شده 
✔ 5- پاسخ تشریحی

پیام آیات در سه بخش مجزا آمده است: 
1-ترجمه روان آیات، 
2- پیام‌های کتاب درسی 
3- پیام‌های تکمیلی . طبقه‌بندی موضوعی مفاهیم کتاب و کلمات کلیدی به همراه روابط علّی و معلولی در متن مشخص شده است استفاده آموزشی از رنگ دوم: واژگان کلیدی در متن درس‌نامه با رنگ دوم مشخص شده‌اند. پاسخ تمام سؤال‌های اندیشه و تحقیق کتاب درسی ارائه شده است. روبروی هر نکته مهم، آدرس کنکور آن در متن درس‌نامه آمده است.